Preek van de week, 22 augustus

Voorganger:     Ds. J. van Mulligen, Wie zoekt wie?

De tekst van vandaag: Lucas 19 : 1 – 10

Stel, je moet iemand bellen en je zoekt zijn of haar telefoonnummer op en op datzelfde moment belt er iemand en het blijk degene te zijn, die jij net wilde bellen.

Zoiets gebeurt ook in dit bijbelgedeelte.  Zacheüs zoekt Jezus, maar tegelijkertijd zoekt Jezus hem.

Zacheüs had van Jezus gehoord en iets maakt in hem een verlangen los naar echt geluk en een zinvol bestaan, want geld en hebzucht maakten hem niet gelukkig.

Hij krijgt van de menigte geen kans om vooraan te staan. Hij klimt uit wanhoop daarom maar in een boom. Als Jezus bij de boom is gekomen heeft Hij geen oog meer voor de menigte en de mensen om Hem heen, maar ziet Hij Zacheüs in de boom. Jezus wàs al op zoek naar Zacheüs. Wij komen tot Jezus omdat Hij eerst naar ons toe kwam. Hij zoekt je en wil in je huis komen en met je praten.

Volgende week vieren we Avondmaal en Jezus zal er bij zijn. Het is een viering, een feest dus, geen sombere bedoening. Het avondmaal is een gedachtenis aan de liefde, de verlossing en het offer van verzoening en vergeving dat de Here Jezus bracht voor ons.

Avondmaal begint met een schuldbekentenis.

Ten tweede is er de belofte, dat als je bij Hem komt, Hij vergeeft.

Als derde ga je na de viering je een levensstijl hanteren uit dankbaarheid om de verlossing van je schuld en dat je dat tot uitdrukking brengt naar de mensen om je heen.

Zacheus en de mensen zijn verbaasd, maar Jezus wilde die dag bij Zacheüs zijn. God de vader is Zacheüs kwijt en hij zoekt. God is ook nu zijn kinderen kwijt, maar Hij investeert alles om ons te zoeken en te vinden. Zelfs als je Hem niet wil zien blijft Hij naar je zoeken.

Nog even over Zacheüs: Wie zocht nou wie? Het avondmaal is de viering van dat wij God hebben gevonden en Hij ons.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’